OBJEVTE VAŠE MOŽNOSTI JAK PROFITOVAT S FACEBOOKEM

To, co získáváte na sociální síti Facebook je právě vnesení osobního charakteru do komunikace se stávajícími tak novými zákazníky.

Osobní reakce, příspěvky či doporučení vašich produktů a služeb na Facebooku jsou nenahraditelným zdrojem reálných referencí.Okamžité virální šíření vaší myšlenky a povědomí o vašich produktech a službách tak přímo přináší lepší výsledky vašemu webu či eshopu.

Předpokladem úspěšného přístupu k Facebook marketingu je kombinace dvou základních principů. Prvním z nich je socialni sdílitelná a šiřitelná myšlenka vhodná pro danou cílovou skupinu. Druhým, neméně důležitým principem, je nástroj nebo způsob, jakým se zmíněné sdílení a šíření umožní. Čím je sociální aktivita pro dané publikum přirozenější a intuitivnější, tím větší šance na úspěch.

Našim klientům pomáháme najít vhodné myšlenky, které se dají sdílet a hlavně prosadit na Facebooku. Při reklamních kampaních, které využívají byznys potenciál Facebooku, zohledňujeme cílovou skupinu produktů a stanovené obchodní cíle. Byznys využití Facebooku zajišťujeme přes:
FACEBOOK STRÁNKY, FACEBOOK REKLAMY, FACEBOOK APLIKACE

fb_zasaah_1

3 VÝHODY, KTERÉ V ČESKU ZÍSKÁTE POUZE S FACEBOOKEM
Sociální síť Facebook se v lednu 2010 stala nejvíce navštěvovanou stránkou na internetu. To jednoznačně dokazuje, že Facebook představuje reklamní kanál, jehož potenciál by podobně jako v případě Google Adwords reklamy, neměl nikdo přehlížet.

Facebook je jako reklamní médium vhodný pro všechny typy produktů a služeb a vzhledem k nárůstu uživatelů nad 30 let se mu nedá popřít ani vysoká koupěschopnost jeho návštěvníků. S byznys využitím Facebooku v Česku jsou však spojeny i marketingové výhody, které nelze dosáhnout pomocí jiných reklamních kanálů.

OBROVSKÝ ZÁSAH
Aktuálně je na Facebooku registrovaných více než 1,55 milionu českých uživatelů, z nich je přes 1,25 milionu starších než 18 let. Facebook reklama umí tak v současnosti oslovit více než polovinu aktivních Čechů na internetu.

AKTIVNÍ UŽIVATELÉ
Více než 50% registrovaných aktivních uživatelů se přihlásí na Facebook alespoň jednou denně. Aktivita uživatelů Facebooku přitom stále roste a s ní přibývají i možnosti a výhody, které Facebook reklama přináší.

STARŠÍ UŽIVATELÉ
V současnosti má více než půl milionu uživatelů nad 30 let. Lidé nad 35 let jsou nejrychleji rostoucí věkovou skupinou na Facebooku, což svědčí i o vysoké koupěschopnosti jeho návštěvníků.