Reklama na Facebooku

Při Facebook reklamě si můžete vybrat – buď platíte za klik na vaši reklamu (CPC), nebo za 1000 zobrazení reklamy (CPM).

Reklama se nezobrazuje ve vázanosti na klíčová slova. Zobrazuje se cílové skupině, kterou si definujete – např. ženy, středoškolsky vzdělané do 40 let … a pod.

Platba za klik (PPC / CPC) – platíte za kliknutí na vaši reklamu a ne za její zobrazení. Zobrazení takové reklamy funguje na principu aukce. Znamená to, že ten, kdo je ochoten zaplatit za klik více, ten se zobrazí na prvním místě.

Platba za 1 000 zobrazení (CPM) – platíte stanovenou částku za 1000 zobrazení vaší reklamy. Tento způsob je zcela opačný k předchozímu. Doporučuje se, pokud si chcete vybudovat větší povědomí o vaší firmě.

reklama-facebook-smartfon-breezi_placeit-xmacex-cc-flickr

Proč využívat Facebook reklamu

V ČR Facebook využívá skoro 2 miliony uživatelů a celosvětově se jejich počet blíží 1 miliardě.
Až 45% Slovak uživatelů je v produktivním věku od 25 – 44 let
Facebook reklamu víte přesně zaměřit na konkrétní cílovou skupinu uživatelů (např. Mladých lidí do 21 let, nebo lidí kteří rádi nakupují atd.)
Mám zájem o Facebook reklamu

Pro správné nastavení Facebook reklamy si odpovězte na tyto otázky:

Co chcete propagovat na Facebooku? (Firemní stránku na Facebooku, Web stránku)
Na jaký produkt / produkty chcete reklamu? (Text)
Komu se má reklama zobrazovat? (Země, jazyk)
Kde máte o těch produktech popsáno na webu? (URL)
Kolik chcete do toho investovat? (Denní rozpočet)
Co je cílem vaší reklamy? (Zvýšení počtu fanoušků na Firemní stránce na FB, zvýšení návštěvnosti klasické webové stránky, nákup, zobrazení kontaktů, vyplnění dotazníku)

Pro více informací následujte tento odkaz.