Značkování Facebook reklam pro měření návratnosti investic

Snaha o přesnější data

Měření návratnosti investice do reklamní činnosti je velice rozsáhlou problematikou. Tento článek si neklade za cíl detailně popsat modely používané pro měření návratnosti investic a porovnávat jejich silné a slabé stránky. Poměrně jednoduše na tuto problematiku nahlíží v nápovědě reklamního systému Google Adwords. Nezapomeňte však, že náklady na zobrazovaní kampaně zahrnují nejen částku, kterou přímo utratíte za zobrazení či prokliky, ale také náklady na samotnou správu reklam – tedy Váš čas, mzdu Vašich záměstnanců případně fixní platbu externí společnosti, která se o reklamy stará. Ve výpočtu také chybí vedlejší efekty reklamy, které mohou u některých typů podnikání hrát klíčovou roli. Jedná se např. o opakovaný nákup získaného zákazníka díky reklamní kampani. Pro získání lepšího náhledu doporučuji článek Davida Špinara o měření návratnosti investic.

Cílem tohoto článku je zvýšit kvalitu dat o návštěvnících z placených kampaní Facebook Ads v systému Google Analytics pomocí značkování odkazů.

Kde je problém?

Nejpoužívanější analytický nástroj pro sledování návštěvnosti internetových stránek – Google Analytics, sám o sobě nerozpozná neplacenou a placenou návštěvnost. Placená návštěvnost vzniká po prokliknutí některé z reklam, neplacená potom přirozeným šířením, sociálním sdílením či komunikací na zdi firemního profilu na Facebooku. Klíčové metriky webové analytiky, především konverzní poměr a míra opouštění však může být pro tyto typy návštěvnosti diametrálně odlišná. Takto nepřesná data samozřejmě není možné nijak interpretovat, nebo podle nich dokonce učinit nějaké rozhodnutí.

Řešení je jednoduché

Pro rozlišení placeného provozu z Facebooku (cpc) od neplacené návštěvnosti (referral), ale také provozu z jednotlivých konkrétních reklam použijte nástroj Google Url Builder. Aby bylo možné z webové analytiky co nejjednodušeji získat popsaná data, nastavujte odkazy vašich reklam dle obrázku pod tímto textem. Kampaň zdroj a Médium kampaně by měly být neměnné parametry – Facebook, resp. cpc. Položky Název kampaně, Obsah kampaně a Termín kampaně můžete využít na rozlišení konkrétních reklamních sestav a reklamních textů. V drtivé většině případů postačí unikátní pojmenování kampaně v poli Název kampaně.

 

Po vyplnění všech atributů dle obrázku, klikněte na tlačítko „Vytvořit url adresu“. Vytvořenou adresu si uložte a vložte ji při tvorbě Facebook reklamy do pole „Adresa URL“, tak jak je vidět na níže uvedeném obrázku.

 

Od této chvíle jste plně schopni porovnat metriky separátně pro placenou (cpc) a přirozenou (referral) návštěvnost ze sociální sítě Facebook. Měření výkonosti Vašich aktivit na této sociální síti je tak mnohem jednodušší.